Svensk klassisk massage

Det franska ordet massage kan härledas från arabiskans mass (att trycka ) eller grekiskans masso (jag knådar). Med massage menas en i terapeutiskt syfte utförd behandling av kroppens mjuka vävnader medelst rörligt tryck i olika former. Behandlingen utförs vanligen med händerna men i dag tas även apparater till hjälp.

På 1800-talet utarbetade Per Henrik Ling (1776 – 1839) det massagesystem som går under namnet svensk klassisk massage.

Det finns 5 olika grundtekniker i den svenska massagen:

  • Effleurage (strykningar , glidningar)
  • Petrissage (knådningar, saxningar)
  • Friktion (gnidningar i cirklar eller på tvären)
  • Tapotement (snabba rytmiska slag som ger en djupgående vibration: hackning, klappning el. bultning)
  • Vibration (skapas med händerna eller med en apparat)

Massagen uppges ha en verkan både på kroppsliga och emotionella faktorer såsom ökat lymfflöde och ökad blodcirkulation och sammanväxningar och knutor i musklerna motverkas. Även hormonutsöndringen påverkas.

Massage används vid t.ex. muskelspänningar, träningsvärk, svullnader orsakade av dålig lymfcirkulation, muskelknutor och som allmänt avslappnade och uppmjukande behandling. Massage bör däremot inte ges vid tillstånd som feber och infektioner, elakartade tumörer, blodpropp eller åderbråck, bakteriella inflammationer eller hudåkommor.

Medicinsk Fibromassage

Fibromassage är en mild form av massage speciellt utvecklad för att hjälpa patienter med kroniska muskelsmärtor. Fibromassage utförs med lätta strykningar och anpassade massagegrepp. Massagen frisätter oxytoxin, ett lugn- och ro hormon som påverkar det allmänna välbefinnandet.

Målet med behandlingen är att skapa djup avslappning som hjälper kroppen att återhämta sig. För att förstärka effekten av behandlingen använder vi värme och särskilt utvalda vegetabiliska oljor och gel.

Fibromassagen kombineras med genomgång av kostvanor och näringstillskott, träning och mental hälsa. Behandlingen bygger på samarbete mellan patient och terapeut och helhetssynen är viktig. Fibromassagen leder till avslappning och smärtlindring, bättre sömn och förbättrad levnadssituation. Behandlingen har visat goda resultat och är utmärkt för patienter som är utbrända och lider av stressyndrom.

Mobilisering & Manipulering

”Kinopati” som är en blandning mellan kiropraktik och klassisk massage där låsningar i muskler och leder justeras.